Thành tiền: VND
1. Mainboard - Bo Mạch Chủ
2. CPU - Bộ Vi Xử Lý
3. RAM - Bộ Nhớ Trong
4. Case - Vỏ Máy Tính
5. Ổ Cứng SSD
6. Màn Hình Máy Tính
Find Components